Difteri, Tetanoz, Boğmaca Aşıları

Genel bilgi

Difteri

Difteri eski yıllarda salgınlara yol açmış olmakla birlikte rutin immünizasyonun başlamasını takiben bir çok bölgede hastalığın görülme sıklığında belirgin azalma olmuş ve yaygın aşılama programları sayesinde Avrupa’nın çoğu ülkesinde hemen hemen eliminasyon noktasına gelinmiştir.

Tetanoz

Dünyadaki yıllık insidansı bir milyon olguyu bulan ve mortalitesi oldukça yüksek seyreden tetanoza yakalanma riski doğumdan itibaren söz konusu olduğu için hem gebelik sırasında anne adayları aşılanarak, hem de bebekler doğumu takiben 2. aydan itibaren rutin aşılama programına alınarak bu enfeksiyondan korunmaya çalışılmaktadır

Boğmaca

Yaygın bebeklik çağı aşılama programları sonucu tüm dünyada boğmaca olguları belirgin şekilde azalmış olmakla birlikte zaman zaman bazı ülkelerde (ABD başta olmak üzere) adolesanlar ve genç erişkinlerde boğmaca olgularının arttığı gözlenmektedir. Boğmaca erişkin yaş grubunda da görülmekle birlikte çoğunlukla tanı konamamaktadır.

Kimlere aşı önerilir?

  • Çocukluk çağında rutin olarak yapılması önerilen aşılardandır. Tetanoz ve difteri toksoid aşılarıyla primer immünizasyonunu tamamlamamış ya da hiç aşılanmamış erişkinlerde, primer aşı şemasına başlanmalı veya eksik dozlar tamamlanmalıdır.
  • Erişkinler için primer aşılama üç dozdur: Dört hafta ara ile iki doz, birinci dozdan 6–12 ay sonra üçüncü doz Td (tetanoz-difteri) aşısı yapılmalıdır. Aşılar deltoid kasa IM (kas içi) yoldan uygulanır.
  • Antitoksin düzeyi (bağışıklık yanıtı) zamanla azaldığı için primer aşılama serisini tamamlamış olan erişkinlerin her 10 yılda bir Td (tetanoz-difteri) rapeli (hatırlatma aşısı) ile aşılanması ve bu rapellerden birinin Tdap (tetanoz-difteri-aselüler boğmaca) olması önerilir.
  • Önceden Tdap (tetanoz-difteri-aselüler boğmaca) uygulanmamış olan veya önceki aşı durumu bilinmeyen tüm erişkinlere Tdap (tetanoz-difteri-aselüler boğmaca) uygulanır. Bu uygulamada yakın zamanda yapılmış tetanoz veya difteri aşılama durumuna ve aşı aralığına bakılmaz.
  • Td aşısı ile primer üç doz tetanoz aşılama şemasını tamamlamamış olan kişilere Tdap ile aşı başlanabilir veya eksik kalan aşı dozları tamamlanır.
  • Doğurganlık çağında (15–49 yaş), 5 doz Td uygulanmış olan kadınların da 10 yıl aralıklarla Td aşılamasına devam edilir.
  • Gebelere de önceki Td veya Tdap aşı durumlarına bakılmaksızın her gebelikte Tdap yapılması önerilmektedir. Bunun nedeni, postpartum dönemde 12 aydan küçük bebekle yakın temasta bulunmalarıdır. Gebelikte Tdap yapılması için ideal dönem 27-36. gebelik haftalarıdır. Aynı nedenle daha önce Tdap yapılmamış olan ve 12 aydan küçük bebeklerle temas olasılığı yüksek olan sağlık çalışanlarına da Tdap önerilmektedir.

Aşı kimlere önerilmez?

Aşılama sonrası ciddi allerjik reaksiyonlar oluşmuş veya nörolojik bulgular gelişmişse aşı yapılmaz. Orta veya ağır derecedeki akut (erken dönem) hastalıklarda iyileşene kadar aşı ertelenmelidir. Hafif hastalıklar geçiren veya emziren kişiler aşı olabilirler.

Aşı yan etkileri

Aşı yan etkileri genel olarak ateş (ilk 48 saat), halsizlik ve bölgesel ağrı yapabilmektedir. Eğer bu yan etkilerin uzaması veya farklı ve beklenmedik bir etki olması halinde doktorunuza başvurunuz.

Yüksek Standartlarda Hizmet Kalitesi

Hastalarımız ve refakatçileri için en konforlu şekilde planlanan suit odalarımız güler yüzlü personelimizle hizmetinizdedir.

Hastanemizi Ziyaret Etmek İster Misiniz?

Hemen randevunuzu alın!

Hastanemize Hoşgeldiniz

Medical Port Tunççevik Hastanesi sizlerin ve ailenizin sağlıklı yaşamasını hedefleyen ve tüm branşları bünyesinde bulunduran kurumsal, güler yüzlü ve tam donanımlı bir sağlık merkezidir.

Poliklinik Mesai Saatlerimiz

  • 800 - 1800
  • 800 - 1400

Hastanemiz 7/24 Tam Donanımlı Acil Servis Desteği Vermektedir